ERDOL Mini › FAQ

Znajdź odpowiedzi na wszystkie pytania

Budowa domu to nie błahostka i przed rozpoczęciem prac trzeba się odpowiednio przygotować. Mimo że konstrukcja domów ERDOL HAUS przebiega szybko i sprawnie, a do wzniesienia domu do 35m² nie potrzeba zezwolenia, również w tym przypadku należy wcześniej załatwić kilka niezbędnych formalności. Poniżej zamieściliśmy listę warunków, jakie należy spełnić przed wzniesieniem domu oraz informację na temat potrzebnych do tego dokumentów.

1. Jakie warunki muszą zostać spełnione do budowy domu 35m²/budynku rekreacji indywidualnej?

Najpierw trzeba sprawdzić, czy działka, na której ma powstać nasz mały domek znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania. W tym momencie mamy dwie możliwości:

 • Miejscowy plan zagospodarowania istnieje – można sprawdzić założenia tego planu: przeznaczenie terenu działki i wymagania dotyczące zabudowy. Zgłoszenie budowy nie może pozostawać w sprzeczności z założeniami miejscowego planu.
 • Miejscowy plan zagospodarowania nie istnieje – może być w takim przypadku wymagane otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie są jednoznaczne i dużo może zależeć od interpretacji konkretnego urzędu.

Dodatkowe informacje:

 • powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 m²,
 • domek musi być wolno stojący,
 • na powierzchni 500 m² działki nie można wybudować więcej niż jednego domu - prawo budowlane art. 29,
 • domek musi być parterowy bez poddasza użytkowego.

2. Jak przygotować zgłoszenie budynku?

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz zgłoszenia – większość urzędów posiada swoje wzory/formularze internetowe.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Mapa zasadnicza z naniesioną lokalizacją, szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Pobierz rzuty i przekroje ERDOL Mini

W przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7.0m³ - przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy energetycznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy złożyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym (dotyczy ww. instalacji zbiornikowej na gaz płynny),
 • projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (dotyczy ww. instalacji zbiornikowej na gaz płynny).

Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgłoszenie jest wolne od opłat.

Jeśli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na Twoje pytania lub masz jeszcze wątpliwości odnośnie jednego z opisanych wyżej punktów, zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie dokładnie wyjaśnią każdą kwestię dotyczącą domów ERDOL HAUS, abyś był pewien, że dokonujesz odpowiedniego wyboru.

Zapisz się do naszego newsletter
Dowiaduj się jako pierwszy o promocjach, nowościach oraz wydarzeniach związanych z ERDOL HAUS.